Система управління якістю

Фахівцями нашого підприємства розроблена, затверджена і впроваджена у виробництво політика в області якості проектування, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008. Вона є частиною загальної комерційної політики ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" і спрямована на реалізацію головної мети - постійне підвищення якості виконуваних робіт з проектування об'єктів видобутку, транспортування, зберігання і переробки природних і технічних газів, з дотриманням комплексу заходів щодо забезпечення безпеки життя, збереження майна, ресурсів і навколишнього середовища. Система менеджменту якості проектування планується, реалізується, аналізується і вдосконалюється як сукупність взаємозалежних між собою процесів. Відповідність системи менеджменту якості проектування стандартам ISO 9001:2008 підтверджено Сертифікатом, виданими «Bureau Veritas Quality International».

Успішна реалізація політики у сфері управління якістю проектних послуг та інжинірингу ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" забезпечується також тим, що:

  • фахівці нашого підприємства володіють високою інженерною кваліфікацією, різностороннім досвідом, постійно вдосконалюють свої знання на практиці беручи участь в реалізації різних проектів;
  • організаційна структура підприємства, робочий взаємозв'язок між підрозділами і всередині них, забезпечує автономність і максимальну оперативність під час прийняття рішень, встановлюючи при цьому персональну відповідальність за якість виконання операцій;
  • розроблені і оформлені документально процедури всіх етапів проектування, вимоги і критерії оцінки проектної документації на всіх стадіях її виконання;
  • передбачена можливість участі представників замовника в поетапному контролі якості проектної документації;
  • розроблена і застосовується методика попередження недоліків і дефектів на всіх етапах проектування і планування;
  • в кожному структурному підрозділі в рамках технологічного ланцюжка виконання робіт передбачена операція наскрізного контролю якості і призначено фахівця, який здійснює контроль;
  • комп'ютерне та програмне забезпечення, апаратно-приладове обладнання безперервно оновлюється, удосконалюється і модернізується;
  • постійно ведуться маркетингові дослідження ринку інжинірингових послуг з метою прогнозування попиту і тенденцій зростання вимог до обсягів і якості інжинірингу;
  • проводиться безперервне вдосконалення методів і обсягу заходів управління якістю.

Публічна інформація:

Антикорупційна програма Файл докладніше...
01.10.2021 Рекомендаційний лист від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" АТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» повідомляє про отримання від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" позитивної оцінки якості виконаних фахівцями АТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» проєктно-вишукувальних робіт по об’єкту «Реконструкція компресорної станції «Диканька» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів по вул. Куйбишева, 65, смт. Диканька, Полтавської обл.., 38500». (Стадія ТЕО) (Будівельні роботи та поточний ремонт).   докладніше...

Новини компанії:

04.07.2022 Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: «Реконструкція компресорної станції "Росош" в Мукачівському районі Закарпатської області" (Стадія "ТЕО")

За результатами проведених відкритих торгів https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-23-005017-a  укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт  по об’єкту: «Реконструкція компресорної станції "Росош" в Мукачівському районі Закарпатської області" (Стадія "ТЕО")

Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

докладніше...
27.05.2022 проектна документація на будівництво за техніко-економічним обґрунтуванням: «Проєктно-вишукувальні роботи по об’єкту: «Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця»»

За результатами комплексної експертизи проектної документації  «Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» (Стрийський район Львівської області) (СС3) отримано позитивний висновок експертизи № V-0040-22/ПРОЕКСП від 27.05.2022 р.

 

Замовник: АТ «УКРТРАНСГАЗ»

докладніше...